En ny gjeldskrise - gjeld, utvikling og kirkenes rolle (Arendalsuka)

Mange utviklingsland er på ny på vei inn i gjeldskrise. Norge må ta initiativ til en global dugnad for å hindre gjeldskrisene i å spre seg ytterligere!

Gikk du glipp av SLUG, Kirkens Nødhjelp og Redd Barnas panelsamtale om gjeldskriser under Arendalsuka? Se den her!

Vi samlet spisskompetansen på utviklingslands gjeld. Hvordan kan vi håndtere nye gjeldskriser?

• Biskop Atle Sommerfeldt, var fra 90-tall til 2006 sterkt engasjert i å få slettet den norske skipseksportgjelda. 
• Bjørn Brede Hansen, avdelingsdirektør UD, har siden sent 90-tall har arbeidet med Norges bilaterale fordringer og gjeldspolitikk i Verdensbanken.
• Maren Hemsett, Redd Barna, tidligere daglig leder i SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk. 

Seminaret ble ledet av Maria Berg Reinertsen, økonom og journalist i Morgenbladet

Arendal Panel Kopi

Foto. Thea Sofie Rusten Grastveit

På 80- og 90-tallet fikk mange utviklingsland problemer med å betjene gjelden sin og ble kastet ut i gjeldskriser som hadde enorme menneskelig konsekvenser. 

Gjeldskrisen tok ikke slutt før i 2005 og da først etter en av de største folkelige mobiliseringene verden hadde sett: Jubilee 2000 og Make Poverty History. Norske myndigheter var i fremste rekke til å slette gjeld og er det første (og foreløpig eneste) landet som har slettet gjeld med begrunnelse om kreditors medansvar.

De siste årene har gjeldsbyrdene igjen økt og stadig flere stater sliter med gjeldsproblemer. Særlig er problemet stort hos land som har måtte håndtere strømmer av flyktninger og småstater utsatt for klimakriser. 

Hvorfor skjer dette igjen? Hvordan skal vi håndtere nye gjeldskriser? Må vi igjen mobilisere massene? Og, hva bør Norge gjøre?

Arendal Publikum Kopi

Foto: Thea Sofie Rusten GrastveitLes også:

Facebook Twitter Email