Credit Suisse er overmodent for Oljefonds-uttrekk (Bistandsaktuelt)

Representanter fra sivilsamfunn i Mosambik kommer til Norge denne uken i anledning Mosambiks gjeldskrise. Krisen bunner i ulovlige og hemmelige lån, som er gjennomsyret av korrupsjon. Dette har gått hardt utover befolkningen i Mosambik. Norsk og mosambikisk sivilsamfunn mener Oljefondet må trekke sine investeringer i banken som er medårsak til krisen.

Den mosambikiske sivilsamfunnsaktivisten Denise Namburete kommer 20. august til Kulturhuset i Oslo for å utfordre Norges posisjon, og for å fortelle mer om hvilke konsekvenser krisen har hatt for vanlige menneskers liv i Mosambik. Gjennom organisasjonen Budget Monitoring Forum (FMO) kjemper hun og flere en bitter kamp mot de internasjonale finanskreftene og korrupte myndigheter.

I 2016 ble det avslørt at Mosambik hadde 2 milliarder dollar i skjult gjeld. Det var kun de individene som hadde tjent store penger på de hemmelige, ulovlige avtalene som hadde visst om lånene. Mosambik hadde allerede stor statsgjeld, og da de skjulte lånene ble kjent, gikk landet praktisk talt konkurs. Fattigdommen i Mosambik økte drastisk. I kjølvannet av avsløringen trakk også flere vestlige bistandsaktører seg ut av Mosambik, noe som forverret situasjonen ytterligere for befolkningen.

Rettsoppgjør på tre kontinenter

Det var to banker som sørget for at lånene ble inngått, sveitsiske Credit Suisse og russiske VTB. Det er nå tatt ut tiltale mot totalt 18 personer som skal være innblandet, blant annet flere tidligere Credit Suisse-ansatte, og rettsoppgjøretforegår i 3 verdensdeler. Siktelsene dreier seg om svindel, korrupsjon og hvitvasking. En av de som allerede innrømmer å være skyldig, Andrew Pearse, sier han mottok 45 millioner dollar som ‘godtgjørelse’ for sitt bidrag. Han forteller også om enda større bestikkelser til den daværende mosambikiske presidentens sønn.

I november 2018 meldte den mosambikiske avisen Verdade at finansminister Adriano Maleiane har inngått en avtale med kreditorene om tilbakebetaling av en tredjedel av det totale lånebeløpet på to milliarder dollar. I tillegg har han gitt kreditorene obligasjoner og en andel av landets fremtidige gassinntekter verdt 500 millioner dollar. Sivilsamfunnsaktivisten Denise Namburete og hennes organisasjon FMO påpeker at det er feil at vanlige mosambikere må betale for lån som er tatt opp på grunn av grov korrupsjon i bankene.

Credit Suisse sin frynsete historie

Statens Pensjonsfond Utland, altså Oljefondet, er en av de største eierne i Credit Suisse. Credit Suisse og VTB fraskriver seg alt ansvar for skandalen og legger skylden på de tidligere ansatte. Skandalen i Mosambik er likevel langt fra første gang Credit Suisse har vært ute i hardt vær. Banken har flere ganger vært innblandet i både korrupsjonsskandaler og ulovlig bruk av skatteparadiser.

Banken står fast ved at Mosambik må betale långiverne, selv om uavhengige granskninger viser at bankene brøt sine egne retningslinjer for nødvendig aktsomhet. Likevel er det altså mosambikerne alene som hittil har båret byrden av lån de ikke visste om og som de ikke fikk godene av.

Fra prinsipp til praksis?

Oljefondet har lenge hatt et omfattende etisk regelverk.. Likevel er fondet fremdeles tungt investert i en bank med lang historie av etisk tvilsomme avgjørelser, og som har gitt ut store, grunnlovsstridige lån. Selv arrestasjoner av ledende ansvarspersoner i Credit Suisse har ikke ført til synlige konsekvenser fra Oljefondet. Vi mener Oljefondet må leve opp til sine retningslinjer om ansvarlig eierskap og trekke investeringene i Credit Suisse.

Besøket fra Mosambik vil forhåpentligvis skape større bevissthet om gjeldsproblemene i Mosambik, og gjøre prinsipper om til handling. Credit Suisse må merke at Norge, gjennom Oljefondet, er en etisk investor, som ikke aksepterer grov korrupsjon og svindel. Vi håper norske myndigheter vil kjenne sin besøkelsestid. At de vil lytte åpent til FMO, erklære gjelda for illegitim og at Oljefondet trekker seg ut av Credit Suisse.Les også:

Facebook Twitter Email