FN-rapport om gjeld og menneskerettigheter

I dag legger FNs uavhengige ekspert på gjeld og menneskerettigheter frem nye "Guiding Principles on Human Rights Impact Assessment of Economic Reforms" i Génève.

Hvordan gjeldssituasjonen i et land påvirker innbyggernes rettigheter er et viktig tema å belyse, slik at økonomisk politikk og lån ikke påvirker menneskerettigheter negativt. Vi håper at Norge stiller seg bak og støtter disse retningslinjene, slik at vi kan unngå brudd på grunnleggende menneskerettigheter som følge av økonomiske reformer og pålagt kuttpolitikk.

Ohchr Logo


Les også:

Facebook Twitter Email