Stortinget må gjøre Oljefondet mer ansvarlig (E24)

Etikkutvalget som skulle vurdere Oljefondets etiske retningslinjer har nå lagt fram sin redegjørelse. Ett av temaene utvalget ikke har sett det som sin oppgave å vurdere er såkalt forhåndsfiltrering. Å vurdere hvorvidt selskaper og land er ansvarlige før fondet foretar en investeringer er veldig effektivt og viktig for å styrke fondets ansvarlighetsarbeid.

I dag er investeringer i statsgjeld (statsobligasjoner) faktisk den eneste av fondets porteføljer som har et grundig system for forhåndsfiltrering. Å styrke fondets rolle som ansvarlig långiver har SLUG jobbet for i 15 år og vi er veldig stolte over at dette arbeidet resulterte i at Norges Banks hovedstyre nå må godkjenne hvert enkelt land fondet skal gjøre slike investeringer i.

For å trappe opp ansvarligheten er det nå på tide at forhåndsfiltrering utvides til selskaper også. Dette skriver vi og en rekke andre organisasjoner om sammen med Forum for utvikling og miljø hos E24.no.

Se artikkel i lenke.Les også:

Facebook Twitter Email