Rapport: Den globale gjeldsbevegelsen - hva er neste skritt? (2007)

Network Institute for Global Deocratization (NIGD) i samarbeid med Attac Finland, analyserer den globale gjeldsbevegelsens tilnærming til gjeldskrisa. De ønsker å bidra til diskusjon om en ny, slagkraftig global kampanje. Flere gjeldsbevegelser i Sør har bidratt med sin analyse.

Rapporten er en kartlegging og analyse av ulike ståsteder og strategier innenfor den globale gjeldsbevegelsen. NIGD lister opp tre hovedområder hvor meninger og strategier spriker:

  • Den pågående diskusjonen om nytten av gjeldslette versus kravet om full gjelsslette, og ulike tilnærminger til de multilaterale gjeldsletteinitiativene
  • Spørsmålet om kondisjonalitet knyttet til gjeldslette
  • Ulike gjeldsslettegrupper foreslår ulike og til tider motstridende løsninger. Eksempler kan være repudiation (å erklære lån ugyldig og derfor nekte å betale) og gjeldsforhandlinger

Tekster basert på seminarer med bidragsytere fra Sør, tar opp disse temaene og utfordrer og mulige veier videre for gjeldsbevegelsen. Kondisjonalitet, gjeldsslette, gjeldsforhandlinger og repudiation er noen av temaene som blir tatt opp.

Last ned rapporten her.Les også:

Facebook Twitter Email