Sveits tar initiativ til ny gjeldsslettemekanisme

I dag ble det vedtatt i det sveitsiske parlamentet at det skal jobbes for å sette opp en gjeldsslettemekanisme for stater. Dette er et viktig skritt i arbeidet mot en uavhengig gjeldsdomstol.

Likevel lar vedtaket mye tilbake å ønske, da forslaget kun omfatter obligasjoner og dermed ikke omfatter fattige lands gjeld. Begrunnelsen er at man antar at u-landsgjeld alt er tatt hånd om gjennom gjeldssletteinitiativene HIPC og MDRI. Dette er ikke riktig, ettersom finanskrisen har bidratt til at 1/3 av land som har fått gjeldsslette gjennom HIPC igjen står i fare for å havne i nye gjeldskriser. I erklæringen kommer det heldigvis fram at det er mulig å utvide prosedyren til å bli mer omfattende etter hvert.

Det er også kritikkverdig at vedtaket innebærer at IMF skal ha en sentral rolle i gjeldsslettemekanismen. Det ideelle er at gjelsslettemekanismen er uavhengig av både kreditor og debitor, slik at det ikke oppstår interessekonflikter.

Likevel er det positivt å se at Sveits tar gjeldsspørsmål alvorlig, og de kan bli en viktig lagspiller for Norge som har lovet å arbeide for en internasjonal gjeldsslettemekanisme for behandling av illegitim gjeld. Selv om det sveitsiske forslaget tar utgangspunkt i Europas gjeldsproblemer, åpnes det for å bygge videre på det for at initiativet skal bli globalt.


Les NGOenes reaksjon på vedtaket her.

Bilde: Det sveitsiske parlamentet. Av Futbol vic.Les også:

Facebook Twitter Email