Debatt om gjeldsslette er igangsatt i FN

25. oktober møttes eksperter fra verden over for å diskutere nye måter å slette gjeld på, i FN i New York. Dette er starten på en diskusjon som er mer relevant enn noen gang, nå som gjeldssletteinitiativet for fattige gjeldtyngede land er i ferd med å avsluttes. Både statssekretær i UD Arvinn Gadgil og SLUG var til stedet på møtet. 

SLUG har lenge jobbet for en ny global gjeldsslettemekanisme som skal kunne behandle illegitim og ubetalbar gjeld. Det er viktig at en slik mekanisme styres av en uavhengig part som verken tar opp lån eller gir lån. Det kunne dermed vært naturlig at en slik mekanisme lå under FN.

Nettopp derfor er det gledelig at FN nå tar gjeldsslette på alvor. I april ble banebrytende prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak lansert på den 13. FN-konferansen om handel og utvikling, noe om er et viktig skritt mot bedre regler for utlån og låneopptak. Møtet i New York forrige uke var en forlengelse av dette arbeidet. Nå har Unctad fått midler til å arbeide videre med implementeringen av Prinsippene samt å arbeide for en ny global gjeldsslettemekanisme (les Norsk støtte til ny gjeldsslettemekanisme). Dette møtet er altså bare starten på en debatt som skal gå over flere år. 

Norge leder an

Til tross for at seminaret kun varte en dag var programmet smekkfullt av viktige navn innen internasjonal økonomi, og blant de som talte var også statssekretær i Utenriksdepartementet, Arvinn Gadgil. Den norske regjeringen har nedfelt i regjeringserklæringen sin at de vil jobbe for en ny global gjeldsslettemekanisme for behandling av illegitim gjeld, og har ledet an arbeidet for mer ansvarlighet innen utlån og gjeldsslette i lang tid (les om norsk gjeldspolitikk).

“Prinsippene er en liten revolusjon for gjeldsspørsmålet. For første gang har det internasjonale samfunnet definert hva ansvarlig finansiering innebærer. Jeg er stolt over at Norge har satt gullstandarden på dette området, men mye arbeid gjenstår for å etablere en ny mekanisme”, sa Gadgil til forsamlingen.

Gadgil var også tydelig på gjeldsspørsmål må håndteres av et uavhengig organ og en ny mekanisme må kunne ta for seg alle typer gjeld og dekke gjeld fra alle typer utlånere. I tillegg la han til at den må kunne slette gjeld på en rask måte, og det må tas hensyn til gjeldens legitimitet i tillegg til dens gjeldsbærekraft. Gadgil brukte også, naturlig nok, anledningen til å fortelle om den norske gjeldsrevisjonen. “Jeg håper at andre land vil se til oss, og vi vil mer enn gjerne dele av våre erfaringer,” meddelte Gadgil. 

Et imponerende panel med store visjoner

Møtet ble åpnet av generalsekretæren i Unctad Supachai Panitchpakdi og presidenten av årets generalforsamling Vuk Jeremic. Supachai var som Gadgil, tydelig i sin tale da han fastslo at “ansvaret for gjeldskriser skal ikke bare ligge hos låntagerne, fordi utlånerne er like ansvarlige og må også ta ansvaret for å løse krisen.”

Harvard-økonom Kenneth Rogoff holdt en åpningstale før paneldebatten begynte, der han blant annet presenterte noen av funnene fra bestselgerboka ”This Time It´s Different – Eight Centuries of Financial Folly” som Rogoff har skrevet sammen med Carmen Reinhart. I boka slår han fast at krisene som har rammet oss gjennom de siste åttehundre årene egentlig ikke er så forskjellige, men at vi mennesker likevel har en tendens til å hevde at ”denne gangen er annerledes”. Så lenge man tenker slik hver gang vil man aldri på plass regler for å forhindre nye kriser.

Rogoff pekte på at en eventuell ny gjeldsslettemekanisme må kunne håndtere alle typer gjeld: privat, innenlands-, gjeld fra eksportkredittbyrået, gjeld til multilaterale organisasjoner og bilateral gjeld. Samtidig støttet han ideen om et uavhengig forum, ettersom ”Å være utlåner og gjeldshåndteringsmekanisme er svært uheldig. IMF er ikke en megler, de er en involvert aktør – et fond.”

Ellers var leder av gjeldsavdelingen i Unctad Yuefen Li i panelet med finansminister i Uganda Maria Kiwanuka, og representanter fra Argentinas finansdepartement, Verdensbanken, FNs avdeling for økonomiske og sosiale spørsmål (UNDESA) og South Centre.

GJELDIFN2-size470x260quality75

Panelet som diskuterte en ny gjeldsslettemekanisme forrige torsdag. Foto: Gina Ekholt 

Last ned programmet for dagen

Les SLUGs Gina Ekholts blogginnlegg om dagen
Les den norske FN-delegasjonens sak om seminaret.
Les Jubilee USAs blogginnlegg om dagen.
Les mer om dagens gjeldssletteinitiativ.

Foto: Statssekretær i Utenriksdepartementet, Arvinn Gadgil.Les også:

Facebook Twitter Email