Norge sletter Elfenbenskystens gjeld

På fredag vedtok regjeringen endelig å slette resten av Elfenbenskystens gjeld til Norge. Dette utgjør ca 198 millioner kroner. Gjeldssletten vil være viktig for landets mulighet til å utvikle seg, men den treige gjeldssletteprosessen landet har vært gjennom viser også at nye gjeldsslettemekanismer trengs, sier styreleder i SLUG Catharina Bu. 

I februar i år sletta Norge 20 millioner kroner av gjelda Elfenbenskysten hadde til Norge. Nå slettes resten. - Landet kan bruke mer av inntektene sine på gjenreising, skoler og helsetjenester til befolkningen, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Likevel vil landet fortsatt ha flere milliarder dollar i gjeld igjen etter gjeldssletten, og ingen har gransket hvor denne gjelden kommer fra. -Det er ikke riktig at befolkningen i Elfenbenskysten må lide på grunn av feiltrinn private banker begikk på 80-tallet. Det trengs derfor en gjennomgang av all Elfenbenskystens gjeld for å se om utlånere har rett til å kreve tilbake det som nå har blitt ny gjeld, sier Catharina Bu.

Les mer om gjeldssletteprosessen til Elfenbenskysten i SLUGs artikkel "For lite og for sent".
Les mer om IMF og Verdensbankens gjeldssletteinitiativ.

Foto: Elfenbenskystens president Alassane OuattaraLes også:

Facebook Twitter Email