Norsk gjeldsslette til Guinea

Nå har Norge vedtatt å slette 42 millioner kroner av Guineas gjeld til Norge. Dette vil frigi sårt trengte midler til investeringer i infrastruktur, utdanning og helse til dette fattige vestafrikanske landet som holdt sitt første frie valg i 2010. 

Avtalen bygger på en multilateral rammeavtale som ble inngått i Parisklubben i april i år. Parisklubben vedtok å gi Guinea 344 millioner dollar gjennom Det internasjonale gjeldssletteinitiativet for fattige gjeldstyngede land (HIPC). I tråd med den norske gjeldsplanen blir Guineas gjeld til Norge slettet uten å belaste bistandsbudsjettet. Den gjenstående gjelda vil bli slettet når landet har fullført HIPC.

- Mindre gjeld er viktig for å bedre økonomien når Guinea skal bygges opp igjen etter konflikt. Jeg håper Norge kan slette resten av gjelda allerede senere i år, sier utviklingsminister Heikki Holmås i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Etter Guineas uavhengighet fra Frankrike ble landet ledet av den ene diktatoren etter den andre. I 2010 ble Alpha Conde landets første demokratisk valgte president. Da ble også Guinea innlemmet i HIPC. Når Guinea har oppnådd full gjeldsslette vil landet få 2/3 av utenlandsgjelda si slettet, noe som tilsvarer $2.4 milliarder.

Det internasjonale pengefondet (IMF) har tidligere advart om at Guineas økonomi vil forbli sårbar selv etter gjeldssletten. Fondet har rådet landets regjering om å kun ta opp lavrentelån etter gjeldssletten, særlig mens landet utvikler gruvesektoren sin. Det er fare for at utviklingen av gruvesektoren kan skape store finansieringsbehov som kan presse gjeldsnivået opp igjen.

Gjeldssletteinitiativet HIPC er nå i ferd med å gå inn i sin sluttfase, og det finnes ikke noe rammeverk som kan erstatte det. De som venter på gjeldsslette gjennom HIPC er i tillegg til Guinea, Komorene og Tsjad. Ellers kvalifiserer Eritrea, Somalia og Sudan til HIPC, og vil kunne inngå i initiativet en gang i fremtiden. Zimbabwe og Burma kvalifiserer muligens også til HIPC, men IMF har ikke informasjon til å kunne beregne det.

Etter finanskrisen har flere utviklingsland som tidligere har fått gjeldsslette igjen havnet i gjeldsnød. Les mer om dette i artikkelen Varsellampene blinker.Les Utenriksdepartementets pressemelding.

Les mer om IMF og Verdensbankens gjeldssletteinitiativ.

Foto: Guineas jernåre kan gjøre landet til verdens tredje største eksportør av jern. Guinea er allerede verdens største produsent av bauxitt som brukes til produksjon av aluminium.Les også:

Facebook Twitter Email