Norge sletter Guineas gjeld

I dag ble de siste 100 millioner kronene Guinea skyldte Norge slettet. - Gjeldssletten kan gi nye muligheter for landet, men den har også hatt sin pris, sier styreleder i Slett U-landsgjelda, Catharina Bu.

I fjor ble 42 millioner kroner av gjelda Guinea hadde til Norge slettet. I dag slettes resten. Da kan det vestafrikanske landet bruke mer av inntektene sine på skoler og helsetjenester til befolkningen uten å bære med seg en tung gjeldsbyrde, sier utviklingsminister Heikki Holmås.


Avtalen bygger på en rammeavtale som ble inngått i kreditorforumet Parisklubben, i oktober i fjor. Da ble det vedtatt at Guinea skulle få gjeldsslette gjennom Det internasjonale gjeldssletteinitiativet for fattige gjeldstyngede land (HIPC).

Strenge betingelser

For å kvalifisere til gjeldsslette måtte Guinea øke antall barn som går på skolen og rapportere på korrupsjonsbekjempelse. Men gjeldssletten har også hatt sin pris. Guinea ble tvunget av IMF til å kutte i landbrukssubsidier og tilrettelegge for samarbeid med private selskaper for å yte offentlige tjenester.


-
Det er problematisk at IMF og Verdensbanken fortsatt stiller betingelser om liberalisering og privatisering i forbindelse med gjeldsslette, sier styreleder i SLUG Catharina Bu. 

Behov for nye mekanismer

Dessverre tar ikke gjeldssletteinitiativet HIPC høyde for hvor gjelden stammer fra, og om den i det hele tatt er legitim.


- Når gjeldssletteinitiativet HIPC skal fases ut neste år er det viktig at vi får på plass en uavhengig mekanisme som kan slette gjeld åpent og rettferdig, og som også vurderer legitimiteten til gjelda,
sier Bu.

Utenfor bistandsbudsjettet

I tråd med den norske gjeldsplanen blir Guineas gjeld til Norge slettet uten å belaste bistandsbudsjettet.


Vi kunne også ha rapportert dette som bistand, men vi ønsker ikke å blåse opp bistandsbudsjettet vårt med noe som bør komme i tillegg til dette, seier Holmås.

Les mer om Guineas gjeldsslette:

Les mer om Guineas gjeldsslette i SLUG-artikkelen Gjeldsslette for Guinea gir nye muligheter.

Les mer om IMF og Verdensbankens gjeldssletteinitiativ.
Les UDs pressemelding
Les om gjeldssletten Guinea fikk i fjor høst

Kontaktpersoner:

Catharina Bu, styreleder i SLUG, 97 18 77 40 / catharina@slettgjelda.no / Pressebilde

Gina Ekholt, daglig leder i SLUG, 911 37 078 / slug@slettgjelda.no /Pressebilde

Foto: President Alpha Conde. Kilde: alphaconde.comLes også:

Facebook Twitter Email