​Gjeld og skatt diskuteres i New York

​Gjeld og skatt diskuteres i New York

Søndag reiser daglig leder i SLUG, Gina Ekholt, til New York for å delta på de siste forberedende møtene før forhandlingene om Finansiering for Utvikling begynner i 2015.

Finansiering for utvikling (FfD) er igjen på dagsorden: Neste uke arrangeres den siste runden av de forberedende møtene før de virkelige forhandlingsrundene begynner i januar. Denne gangen skal møtene blant annet ta for seg skatt, gjeld og kapitalflukt, og sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele verden reiser til New York for å delta i diskusjonene.

I går la FNs Generalsekretær frem synteserapporten som skal bidra inn i forhandlingene om nye utviklingsmål i 2015. For skatteorganisasjoner var det gledelige nyheter at rapporten skriver at det trengs en internasjonal skattekomité for skattesamarbeid underlagt FN. For gjeldsaktivister var det ikke like gode nyheter: Til tross for at FNs Generalforsamling arbeider med et juridisk rammeverk for å løse gjeldstvister foreslår Generalsekretæren bare et ”uformelt forum for gjeld,” og bidrar dermed ikke positivt inn i arbeidet for en rettferdig, uavhengig gjeldsslettemekanisme.

Møtene neste uke vil antagelig preges av responser til Generalsekretærens rapport, men det er også mye fokus på at FfD er en egen prosess, og at konferansen som skal avholdes i Addis Abeba i juli neste år setter sin egen dagsorden. Ettersom FfD-konferansen arrangeres to måneder før de nye utviklingsmålene skal vedtas, er det FfDs sluttdokument som vil legge føringer for SDG, og ikke omvendt. Organisasjoner som har jobbet mye med SDG har derfor begynt et intensivt arbeid mot FfD for å sikre at løftene som skal gis i september neste år kan finansieres.

FfD er spesielt viktig fordi utviklingsmålene ikke ser ut til å ta for seg systemiske problemer i den grad det var forventet, og mange ser nå til FfD som siste sjanse til å endre globale strukturer som ulovlig kapitalflukt, hemmelighold i skattesystemer og ikke-bærekraftige og illegitime gjeldsbyrder. Sivilsamfunnets viktigste oppgave er å bidra til å skape allianser mellom utviklingsland som lider under urettferdige økonomiske strukturer, og vestlige land som har mulighet og vilje til å drive endringene framover. I tillegg til å delta på de offisielle møtene neste uke arrangerer Forum et fellesnordisk møte med FN-delegasjoner, SLUG og danske Ibis, samt deltar på et møte mellom EUs FN-delegasjoner og sivilsamfunnsrepresentanter.

Se hele møteplanen og bakgrunnsdokumenter til FfD-møtene neste uke her.

Les om åpningsmøtet til FfD i oktober her.

Bilde: Thomas Hawk, Flickr. Les også:

Facebook Twitter Email