Lite nytt i nytt forslag fra Centre for International Governance Innovation

23. januar reiste SLUG på rundebordskonferanse i Berlin arrangert av tyske Heinrich Böll Foundation og Erlassjahr. Temaet var et nytt forslag fra den kanadiske tenketanken Centre for International Governance Innovation (CIGI) om hvordan man kan løse gjeldsproblemer på en mer effektiv måte.

CIGI’s forslag går i hovedsak ut på å opprette et nytt forum for å samle alle relevante aktører når et land har begynt å få gjeldsproblemer. CIGI argumenterer for at hovedproblemet med dagens tilnærming er at gjeldsforhandlinger kommer i gang for sent og tar for seg for lite av gjelden til å skape en bærekraftig løsning. CIGI mener derfor at om man oppretter et nytt forum som tilbyr en møteplass for land med gjeldsproblemer og alle landets kreditorer kan man komme i gang tidligere og få en bedre løsning, både for kreditorer og debitorland. Kostnadene ved å omstrukturere gjelden vil gå ned ved å handle tidlig, og CIGIs mål er at gjeldsproblemer på denne måten kan løses før de resulterer i en stor gjeldskrise. CIGI ønsker også at dette forumet skal kunne samle relevant forskning på gjeldsproblematikk på ett sted.

CIGI er tydelig på at man ikke ønsker å erstatte eller konkurrere med eksisterende institusjoner og fora slik som IMF og Parisklubben. Isteden er målet å tilrettelegge for en møteplass der debitorland kan møte alle sine kreditorer, og få til raskere forhandlinger. Man håper på å redusere stigmaet knyttet til å innrømme at man har gjeldsproblemer, som i mange tilfeller har ført til at det har tatt svært lang til å komme i gang med forhandlinger med kreditorer.

Det er flere viktige elementer som mangler i CIGIs forslag. Det er nødvendig med en uavhengig mekanisme som kan gi en bindende avgjørelse for hvordan gjeldsbyrden skal håndteres. Dette må være basert på en uavhengig gjeldsbærekraftighetsanalyse, som også tar hensyn til landets forpliktelser ovenfor sin befolkning. Gjeldens legitimitet må også vurderes, slik at man kan skille mellom tidligere ansvarlige og uansvarlige utlån, og slette illegitim gjeld. CIGIs forslag tar for seg hvordan man kan få igang gjeldsforhandlinger raskere, men inneholder ingen forslag til hvordan man skal sikre uavhengighet i beslutningsprosessen og en rettferdig løsning på gjeldskrisen. Les også:

Facebook Twitter Email