Pressemelding: Utviklingsland har stemt for ny gjeldsslettemekanisme i FN

I kveld stemte FNs Generalforsamling for et banebrytende forslag for et rettslig rammeverk for å løse gjeldskriser. Resolusjonen ble fremmet av Bolivia på vegne av G-77 og Kina, og ble vedtatt med et flertall på 124 land i Generalforsamlingen.

”Det er oppsiktsvekkende og et brudd med Norges linje at vi ikke støttet utviklingslandene i denne saken” sier Gina Ekholt fra SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk.

Resolusjonen er et gjennombrudd i arbeidet for mer rettferdige løsninger for land i gjeldskrise. Dette er første steg på veien mot en uavhengig gjeldsslettemekanisme. I dag må land i gjeldskrise forhandle på egenhånd med kreditorer, og det finnes ingen uavhengig instans som kan hjelpe land ut av gjeldskriser.

”Vi forventer at Norge likevel deltar i forhandlingene fremover for en ny gjeldsslettemekanisme. Norge har lenge vært en pionér på gjeldsfronten, og det er viktig at vi støtter dette banebrytende initiativet fra utviklingslandene” sier Ekholt.

Kontakt:
Gina Ekholt
Daglig leder i SLUG /www.slug.no
slug@slettgjelda.no / 911 37 078Les også:

Facebook Twitter Email