Seminar: Gjeldskrisen er ikke over

I samarbeid med dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs arrangerer SLUG seminaret "Gjeldskrisen er ikke over – hvor går Norge nå?". Vi har invitert statssekretær i Utenriksdepartementet Hans Brattskar (H) og Heikki Holmås (SV) for å diskutere norsk gjeldspolitikk og hvordan kan Norge bidra til å forhindre nye gjeldskriser i land i Sør. Kom på frokost og debatt på Kino Victoria fredag kl 9.00! 

Når: 7. februar, kl 9.00
Hvor: Seminaret avholdes i forbindelse med dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs og arrangeres i sal 4 på Kino Victoria, Rusløkkaveien 14 (tidl. Vika Kino)
Servering: Smørbrød, te og kaffe (frokost serveres fra 8.45)
PåmeldingFacebook, eller send en e-post til slug@slettgjelda.no

Gjeldsnivået for utviklingsland er dobbelt så høyt som i år 2000. I mellominntektsland har spekulative kapitalstrømmer ført til større sårbarhet ovenfor endringer i det globale markedet, mens mange lavinntektsland har gjeldsbyrder med høyere risikoprofil.

Lån fra Verdensbanken, IMF og bilaterale lån har ikke økt så mye de siste årene, men lån fra private aktører (som Oljefondet) har økt betraktelig. I tillegg har nye bilaterale långivere som Kina gjort sitt inntog i Afrika, og med disse nye lånene er det få eller ingen reguleringer.

Bildet på gjeldskriser er endret, men det systemiske problemet er det samme. Dårlig regulering og troen på at utlånere alltid får tilbake pengene sine bidrar til en uregulert lånefest der de fattige menneskene i utviklingsland blir sittende igjen med regningen.

Vi inviterer til debatt om hvilke løsningsforslag som finnes internasjonalt og hvor Norge har mulighet til å gjøre en forskjell.

Program:

  • Innledning av gjeldsekspert: Hva er de nye globale lånetrendene og hvilke land er faresonen for ny gjeldskrise?
  • Innlegg statssekretær i Utenriksdepartementet Hans Brattskar (H)
  • Innlegg av representant fra SV

Spørsmål fra salen og diskusjon.

Bildet er hentet fra Eurodads rapport "The new debt vulnerabilities: 10 reasons why the debt crisis is not over"Les også:

Facebook Twitter Email