1000 JA OVERLEVERT TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET

Changemaker, Kirkens Nødhjelp og SLUG overleverte over 1000 underskrifter til UDs nye statssekretær Tone Skogen i går. Torsdag 10. september skal FNs generalforsamling stemme over en resolusjon som kan ta oss enda ett skritt nærmere en ny og uavhengig mekanisme for gjeldshåndtering. Dette må Norge stemme for!

Overlevering-UD-2

Statssekretæren fikk overlevert over 1000 JA - en sterk oppfordring om at Norge må stemme for resolusjonen på torsdag!

I dag finnes det ingen uavhengig mekanisme som kan håndtere gjeldskriser på en rettferdig måte. Vi trenger derfor en ny mekanisme, styrt av FN. Dette arbeidet er allerede i gang og FNs generalforsamling skal nå stemme over ni prinsipper som skal danne grunnlaget for det videre arbeidet.

En gruppe nedsatt av FNs generalforsamling har jobbet fram disse prinsippene etter at utviklingslandene i september 2014 fikk igjennom en historisk resolusjon. Den norske gjeldsbevegelsen var svært skuffet over at Norge stemte avholdende den gangen og håper at den norske regjeringen vil benytte denne anledning til å ta en aktiv og positiv rolle i utviklingen av den nye mekanismen. 

Overlevering-UD-1

Representanter fra SLUG, Changemaker og Kirkens Nødhjelp sammen med statssekretær Tone Skogen utenfor UD.Les også:

Facebook Twitter Email