NORGE STEMTE AVHOLDENDE – IGJEN

I går kveld ble ni prinsipper for gjeldshåndtering vedtatt av FNs generalforsamling. Dette er et viktig skritt på veien mot en ny og uavhengig mekanisme! Dessverre stemte Norge nok en gang avholdende.

Hele 136 land stemte for resolusjonen “Basic Principles on Sovereign Debt Restructuring Processes” i går kveld, mens kun seks land stemte imot. En gruppe nedsatt av FNs generalforsamling har jobbet fram disse prinsippene etter at utviklingslandene i september 2014 fikk igjennom en historisk resolusjon. Prinsippene vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med en mekanisme i FN, som vil kunne forhindre og håndtere gjeldskriser i fremtiden.

Stillstand for Norge

Da Norge i 2014 stemte avholdende var dette både oppsiktsvekkende og skuffende. Norge, som lenge har vært en pioner innenfor internasjonalt gjeldsarbeid, inntar igjen en passiv rolle. Gårsdagens avstemning var en ny sjanse til å delta aktivt og positivt i utviklingen av en ny mekanisme for gjeldshåndtering.

Norge var ett av 41 land som stemte blankt. De seks landene som stemte imot var Canada, Tyskland, Japan, Israel, Storbritannia og USA. 

Bevegelse i FN

Det er imidlertid positivt at arbeidet som er gjennomført det siste året har ført til positiv endring i stemmeavgivningen. Land som Island og Ukraina har gått fra å stemme avholdende til å stemme ja og Finland, Irland og Australia, som stemte nei i 2014, stemte avholdende i går. Det var nå 136 land som stemte ja, mot 124 i fjor.

Holder presset oppe

Sammen med Changemaker og Kirkens Nødhjelp leverte vi over 1000 underskrifter til UD denne uken, og har sammen med europeisk sivilsamfunn oppfordret vestlige stater til å ta aktivt del i arbeidet fremover.

Verden trenger et nytt og rettferdig system for håndtering av gjeld og dette må være styrt av FN. Vi har sett tilbakevendende gjeldskriser i hundrevis av år og kan ikke lenger nøye oss med dagens systemer. Et uavhengig og rettferdig system kan hjelpe millioner av mennesker som i dag rammes av gjeldskriser verden over. Et slikt system kan i tillegg skape insentiver for både utlåner og låntager om å opptre mer ansvarlig i fremtiden.

Se også oppslag i Dagsavisen, NRK og Verdidebatt.no tidligere i uken. Les også:

Facebook Twitter Email