108 land er kritisk gjeldtyngede

I følge en ny rapport fra den tyske gjeldsorganisasjonen Erlassjahr er flere tidligere HIPC-land på nytt på vei inn i gjeldsproblemer. Fall i råvarepriser og ustabile kapitalmarkeder skaper økt risiko for nye gjeldskriser globalt.

I følge Erlassjahr er 108 av verden land kritisk gjeldstyngede. 62 land har hatt en økning fra 2013, mens 46 land har sett en bedring.

Tre kategorier av land peker seg negativt ut: 1) Enkelte stater som tidligere har vært gjennom IMFs gjeldssletteprogram HIPC, 2) sårbare øystater (SIDS) og 3) tidligere østblokkstater i transisjon fra plan- til markedsøkonomi.

Nye gjeldskriser

Særlig har enkelte HIPC-land tatt munnen for full. Gjeldssletten har gitt landene mulighet til å komme tilbake inn på det internasjonale lånemarkedet – en mulighet de har benyttet tilgangs:

“Debt relief has allowed them to (re-)enter capital markets, an opportunity of which they have made so extensive use that a few years after conclusion of the initiative, they have already reached a high risk of debt distress again.”

I følge IMF gjelder dette 8 av 36 tidligere HIPC land – blant annet Ghana, São Tomé og Principe og Mosambik.

Foto-Bureau-of-Engraving-and-Printing

Foto: Bureau of Engraving and Printing

Fremsto harmløse

Det er derimot to andre globale trender gjør disse tre trendene mindre tydelige – nemlig fall i råvarepriser og den store flyktigheten i de globale finansmarkedene. Disse to prosessene påvirker de fleste land, og skaper økt fare for gjeldskrise globalt. Fall i lands inntekter i kombinasjon med økte renter på lån utstedt i dollar gjør at gjeldsbyrder som tidligere kunne fremstå som relativt harmløse, nå kan gjenoppstå som gjeldskriser.

Dept-Report-2016-Box-2-Results


Les også:

Facebook Twitter Email