Puerto Ricansk redningspakke vedtatt i natt

Den amerikanske kongressen har vedtatt en avgjørende tiltakspakke for å løse Puerto Ricos gjeldskrise. Avtalen kan imidlertid vise seg å bli et kraftig inngripen i demokratisk handlingsrom og suverentitet for øystaten.

Puerto-Rico-Foto-Nicholas-Laughlin

Foto: Nicholas Laughlin

Nå starter opprydningen i Puerto Ricos ubetalbare statsgjeld. Et økonomistyre bestående av amerikanske politikere skal forhandle en restrukturering av den 588 milliarder store statsgjelden. Styret vil få fullmakter til å overskride lover og pålegge reformer i krisearbeidet.

Puerto Rico er en øystat med 3,6 millioner innbyggere. Landet er et selvstyrt territorium underlagt USA.

Forfall

Avtalen ble vedtatt med 68 mot 30 stemmer. Lovteksten videresendes nå til president Barack Obama for signering. Obama har allerede signalisert at han vil godkjenne forslaget.

I morgen forfaller gjeldsavdrag til en verdi av 16,8 milliarder. Forfallsfristen ble en utløsende årsak til at vedtaket kom på plass.

Amerikansk kontroll

Redningspakken innebærer tap av demokratisk kontroll og suverentitet for øystaten. Krisetiltaket er allikevel på det nåværende tidspunkt kanskje det beste Puerto Rico kunne håpe på. At tiltaket kom i tolvte time er det ikke tvil om. Les også:

Facebook Twitter Email