Frys og slett gjelden til orkanrammede øystater

Denne uken har vi en underskriftskampanje sammen med Kirkens Nødhjelp frem mot Årsmøtene i Verdensbanken og IMF denne helgen. Bli med og skriv under for å gi gjeldsslette til orkanrammede stater i Karibien!

I september ble flere karibiske øystater rammet av kraftige orkaner. Orkanene var svært ødeleggende; på Dominica og Barbuda ble henholdsvis 98 % og 90 % av alle hus ødelagt. Oppbyggingsarbeidet er beregnet til 250 millioner dollar, tilsvarende nesten 2 milliarder norske kroner, kun på Antigua & Barbuda. Mange karibiske øystater er allerede gjeldstynget og vil nå slite med å finne penger til gjenoppbyggingen. Enkelte av øystatenes gjeldsbyrder skyldes i stor grad lån tatt opp for å rydde opp etter tidligere naturkatastrofer.

Gi beskjed til øystatenes kreditorer, inkludert IMF og Verdensbanken, om at øystatenes gjeldsnedbetalinger må stoppes umiddelbart!

Vi ber alle kreditorer, inkludert IMF og Verdensbanken om å:

  1. Midlertidig fryse gjeldsnedbetalingene fra Dominica, Antigua & Barbuda, Cuba og alle andre øystater som har blitt rammet av orkanene de siste ukene. Myndighetenes tilgjengelige midler må i tiden fremover brukes på gjenoppbygging.
  2. Redusere de karibiske statenes gjeld til et bærekraftig nivå, og sørge for at hjelp til gjenoppbygging kommer i form av bistand, ikke lån.
  3. I lys av klimaendringene, opprette en permanent mekanisme for å stoppe gjeldsnedbetalinger og redusere gjeldsbyrder for land som blir rammet av lignende naturkatastrofer i fremtiden.

Her skriver du under!

Denne uken deltar norsk myndigheter på IMF og Verdensbankens årsmøter i Washington DC, der krisen i Karibia vil være et tema. SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk deltar på møtene og vil ta opp kravene med nordisk-baltiske og europeiske styrerepresentanter i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet.

Underskriften din vil bli sendt til Finansminister Siv Jensen og Utenriksminister Børge Brende før møtet i Washington. Signaturene vil inngå i en internasjonal kampanje for å hjelpe de rammede øystatene. Les mer om situasjonen hos Jubilee Debt Campaign her:Les også:

Facebook Twitter Email