Storbritannias erfaringer med offentlig-privat samarbeid

Offentlig-privat samarbeid (OPS) er en type kontrakt inngått mellom offentlige og private, der private selskaper utvikler, bygger og driver offentlige tjenester og infrastruktur, mens en stor del av den finansielle risikoen blir liggende på det offentlige organet som inngår i samarbeidet.

Storbritannia var ett av de første landene som utviklet OPS på begynnelsen av 1990-tallet, og Storbritannias program for OPS, kalt Private Finance Initiative (PFI), vokste til å etter hvert dekke store deler av det offentlige tjenestetilbudet, inkludert helse, skole og utdanning, og forsvar.

Rapporten «The UK’s PPPs Disaster» fra Jubilee Debt Campaign identifiserer noen av problemene og risikoene Storbritannia har støtt på gjennom omfattende eksperimentering med OPS, inkludert hvordan disse samarbeidene har

  • ført til økte offentlige utgifter, sammenlignet med om de hadde finansiert offentlig infrastruktur ved å låne penger selv
  • ført til enorme overskudd for de private selskapene som inngår i samarbeidet, på bekostning av det offentlige
  • lagt til rette for skatteunngåelse gjennom eierskap i skatteparadis
  • ført til dårligere servicestandard og færre ansatte
  • uthulet den statlige kapasiteten til å utvikle, bygge, finansiere og drifte infrastruktur
  • ført til en svekkelse av den demokratiske ansvarliggjøringen

OPS er svært upopulært i Storbritannia, noe som har ført til at PFI har vært nødt til å bygge «merkevaren sin» opp på nytt i både England og Skottland, og når det gjelder nye prosjekter har disse falt i både verdi og antall siden 2008, og nådde sitt laveste punkt siden midten på 90-tallet i 2014.

Britiske myndigheter og selskaper promoterer likevel OPS rundt om i hele verden. De siste årene har flere enn 90 land vedtatt lover og reguleringer som legger til rette for nye OPS-prosjekter.

Rapporten fra Jubilee Debt Campaign forteller den faktiske historien om OPS i Storbritannia for å informere både interesserte og berørte parter i andre land om risikoen og kostnadene som følger OPS.

Skjermbilde-2

Oversatt fra: http://jubileedebt.org.uk/reports-briefings/briefing/uks-ppps-disaster-lessons-private-finance-rest-worldLes også:

Facebook Twitter Email