Lagarde urolig for gjeldsvekst – FN kan være løsningen (Dagsavisen)

Forrige uke åpnet IMFs direktør Christine Lagarde IMF vårmøte med en bittersøt tale hvor forsiktig optimisme for økonomisk vekst var blandet med en sterk uro for økende gjeldsvekst. Globale gjeldsbyrder er igjen rekordhøye, men har vi lært nok til å unngå nye gjeldskriser?

Lagardes uro er ikke ubegrunnet. Antall lavinntektsland med alvorlige gjeldsproblemer har fordoblet seg på fem år, fra 15 land i 2013 til 30 land i år. En utvikling som blant annet skyldes stor lånevillighet som følge av lave renter etter finanskrisen, kombinert med fall i råvarepriser og ugunstige vekslingskurser. Men problemet stikker dypere enn som så. Endringene i rentenivåer, råvarepriser og valutaer er problematiske for mange land, men den reelle risikoen ligger i mangelen på strukturer og systemer som kan hindre at slike endringer fører til krise.

I Washington gjør det kreditortunge toppmøte rett i å være bekymret for nye gjeldskriser, men løsningsforslagene står ikke i stil til bekymringene. Nye, innovative, markedsbaserte gjeldsinstrumenter skal hindre nye kriser. Men det er ikke nok med kontraktsklausuler som skal gjøre reforhandling av gjeld lettere eller sikre sårbare øystater en tilbakebetalingsfrys når neste orkan rammer. Slike frivillige kontraktsendringer kan bidra til å løse enkeltutfordringer, men må ikke være en hvilepute for å ta tak i mer komplekse strukturer.

Nye og innovative løsninger bør komme i form av multilaterale strukturer som fremmer åpenhet og ansvarlighet og som gjør det vanskeligere å være en uansvarlig utlåner eller låntaker. Det bør komme i form av mekanismer som kan håndtere gjeldskriser, og som sørger for bærekraftige, rettferdige og effektive løsninger.

Nettopp dette skal diskuteres i FN i New York denne uken, når alle verdens stater møtes for å diskutere Financing for Development-agendaen. Toppmøtet har en nærmest umulig oppgave foran seg – det skal gjøre de globale finansstrukturene utviklingsfremmende og sørge for at alle land oppnår FNs bærekraftsmål innen 2030.

Vi håper at Lagardes bekymring høres inn i FN-bygget og ønsker norske myndigheter lykke til i forhandlingene!

Tekst på trykk i Dagsavisen 25. april 2018.Les også:

Facebook Twitter Email