Orkanrammede øystater trenger gjeldsslette

Orkanrammede karibiske øystater er faget i en syklus av naturødeleggelser og gjenoppbygging. Verden må enes om et system for håndtering av ikke-bærekraftig statsgjeld for denne regionen. Når naturkatastrofen inntreffer trenger disse landene å fokusere alle ressurser på gjenoppbygging, ikke gjeldsbetjening.

I april fant FNs konferanse for finansiering for utvikling (Financing for Development, FfD) sted i New York. Alle verdens land kom sammen for å diskutere hvordan den internasjonale finansarkitekturen må reformeres for å skape inkluderende utvikling, som løfter alle klodens mennesker ut av fattigdom. En av de viktigste hindrene for økonomisk utvikling og velstand for verdens befolkning er gjentakende gjeldskriser.

Når et lands gjeldsbyrder blir så store at de ikke lenger er bærekraftige behøver dette landet hjelp til å komme seg ut av uføret. Dette er spesielt presserende for orkanrammede karibiske øystater. Orkanrammede land i denne regionen er fanget i en syklus av destruksjon og gjenoppbygging. Forsøk på å investere i infrastruktur for å skape økonomisk vekst og fremgang legges gang på gang i grus av naturens krefter. Karibiske stater bærer en stor del av byrdene ved menneskeskapte klimaendringer – klimaendringer de i liten grad har vært med å bidra til å skape.

Penger til gjenoppbygging

I tiden etter orkanenes ødeleggelser trenger disse landene å kunne fokusere alle nasjonale ressurser på gjenoppbygging. For å få til dette må det skaffes til veie et internasjonalt gjeldshåndteringssystem som gir et moratorium – det vil si en periode der alle gjeldsnedbetalinger fryses slik at alle ressurser kan settes inn i gjenoppbygging. Dette systemet må også legge til rette for at samtaler mellom de orkanrammede øystatene og deres kreditorer kan starte rask, slik at man kan finne enighet om gjeldslette og annen økonomisk hjelp. Disse landene vil ha behov for slette av gjeld for å komme seg på beina igjen og kunne arbeide med å finne en måte å tilpasse seg den nye virkeligheten med stadig mer ødeleggende ekstremvær. Et slikt system ble diskutert under årets finansiering for utviklingskonferanse - et Heavily Indebted Caribbean Island Initiative.

Å finne enighet om et slikt gjeldskrisesystem haster – orkansesongen for 2018 starter i juni: Vi har bare tiden av veien. Forhåpentligvis kan samtalene som fant sted under årets FfD-forum være starten på dette viktige arbeidet. SLUG vil følge arbeidet videre gjennom vårt internasjonale nettverk.Les også:

Facebook Twitter Email