Mot løsning på Puerto Ricos gjeldskrise

Torsdag forrige uke kom republikanere og demokrater i kongressen til enighet om et lovforslag for å håndtere Puerto Ricos gjeldskrise. Enigheten er et svært viktig skritt i retning av å løse den økonomiske krisen. Restruktureringsprosessen vil imidlertid legge tunge føringer for Puerto Ricos økonomiske og politiske liv i årene som kommer

Torsdag 18. mai kom speaker Paul Ryan i kongressens Representantenes hus til enighet med Obama-administrasjonen om en formulering: Et godt grunnlag for at lovforslaget kan gå gjennom når det skal stemmes over i juni.

Alejandro-Garcia-Padilla-Foto-PrecidenciaRD

Puerto Ricos guvernør Alejandro Garcia Padilla. Foto: PrecidenciaRD

550 milliarder statsgjeld

Forslaget går inn for en restrukturering av Puerto Ricos 550 milliarder kroner høye statsgjeld gjennom en føderal gjeldsrestruktureringskomité.

Forslaget representerer et sårt tiltrengt skritt for å løse Puerto Ricos dype gjeldskrise - en krise som har medført store menneskelige lidelser i form av fraflytting, arbeidsledighet, fattigdom og kutt i offentlige velferdstilbud.

Men løsningen kommer ikke uten store politiske omkostninger. Den foreslåtte gjeldrestruktureringskomiteen vil få stor makt over Puerto Ricos interne økonomiske og politiske anliggender. Komiteen vil ha fullmakt til å vedta restruktureringsbetingelser og fra hvilke offentlige budsjettposter pengene skal hentes fra. Bernie Sanders har vært uttalt motstander av lovforslagets politiske og økonomiske konsekvenser for Puerto Rico.

US-Congress-Foto-Wikimedia-Commons

Den Amerikanske kongressen. Foto: Wikimedia Commons

Sluke kameler

Det kan, til tross for politisk kostbare kameler, allikevel late til at lovforslaget er det beste Puerto Rico kan håpe på for å finne en løsning på den nåværende økonomiske krisen. En tredjedel av landets gjeld skyldes til gribbefond. Med Argentinas gribbeforlik friskt i minne er det behov for å finne en politisk løsning på gjeldskrisen, som sikrer Puerto Ricaneres velferd og landets gjeldsbærekraft i framtiden.Les også:

Facebook Twitter Email