Norge bidrar til gjeldskrise i Mosambik

Mosambik er på vei inn i en alvorlig gjeldskrise, der Norge – gjennom Oljefondets investeringer – er innblandet. SLUG har fått Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til å stille spørsmål i Stortinget til finansminister Siv Jensen om Norges rolle i oppbyggingen av gjeldskrisen i Mosambik, og hvordan en kan sikre at Norge ikke er delaktige i uansvarlige utlån i fremtiden. Finansministeren svarer med å fraskrive seg alt ansvar.

Mosambiks vei inn i den nåværende gjeldskrisen startet med at mosambikiske myndigheter garanterte for tre hemmelige og ulovlige milliardlån som ble gitt til selskaper tilknyttet Mosambiks sikkerhetstjenester av finansinstitusjonene Credit Suisse og VTB. Nå vil kreditorene ha avdragene sine, men når selskapene ikke var i stand til å betale tilbake lånene står myndighetene i Mosambik igjen med ansvaret for lånene. Og igjen er det er landets skattebetalere som må betale byrden. Med økende inflasjon, svekkelse av landets valuta, økende matvarepriser, synkende valutareserver og en gjeld på nær 90 prosent av BNP befinner Mosambik seg nå i en alvorlig gjeldskrise, og har ikke betalt det første avdraget på lånene som forfalt i januar i år.

Credit Suisse

Norge er, gjennom Oljefondets investeringer, direkte involvert i låneskandalen og oppbyggingen av gjeldskrisen i Mosambik. Oljefondet eier nemlig fem prosent av aksjene i det sveitsiske finanskonsernet Credit Suisse, som står bak deler av de hemmelige og ulovlige lånene. Dette gjøre Norges Bank til én av de største eierne i finanskonsernet. Credit Suisse granskes nå av både britiske, sveitsiske og amerikanske finansmyndigheter som følge av lånene gitt til Mosambik. Det er stor enighet om at Credit Suisse sine aktsomhetsvurderinger burde ha avslørt at den statlige garantien for lånene som ble gitt ikke var gyldig i henhold til Mosambiks lover, og at selskapenes tilbakebetalingsplaner ikke var gjennomførbare. Lånene burde derfor aldri ha blitt gitt.

Spørsmål i Stortinget

Finansminister Siv Jensen svarer på spørsmålet fra Ropstad om Norges rolle i låneskandalen og gjeldskrisen i Mosambik med å fraskrive seg alt ansvar. Finansministeren nekter å kommentere på fondets investeringer i Credit Suisse, og henviser heller til overordnede prinsipper, standarder og rammeverk som skal sikre en ansvarlig forvaltning av Oljefondet.

SLUG er skuffet over ansvarsfraskrivelsen fra finansministeren, og mener Norge er nødt til å ta eierskapsansvaret på alvor når man går inn som en stor eier i et finanskonsern som Credit Suisse. Låneskandalen i Mosambik viser at rammeverkene eller standardene som benyttes åpenbart ikke er gode nok. Det er et paradoks at Norge, som i langt tid har gått foran når det gjelder internasjonalt gjeldsarbeid, ikke følger opp når det gjelder investeringer gjennom Oljefondet. Det er svært problematisk at Norge har store eierandeler i et selskap som bidrar til at utviklingsland pådrar seg illegitim gjeld.Les også:

Facebook Twitter Email