Opprop om Mosambiks gjeldskrise

SLUG har tidligere skrevet om hvordan Mosambik er på vei inn i en alvorlig gjeldskrise, og har fått Kjell Ingolf Ropstad til å stille spørsmål i Stortinget om Norges rolle i dette. Med økende inflasjon, svekkelse av landets valuta, økende matvarepriser, synkende valutareserver og en gjeld på nær 90 prosent av BNP er utsiktene for Mosambiks økonomi svært dystre. Både i januar og mars i år har Mosambik unnlatt å betale avdrag på lån som har forfalt.

En rekke sivilsamfunnsorganisasjoner i Mosambik har tatt til orde for at det må tas omfattende grep for å hindre at Mosambik havner i gjeldskrise og fanges i en gjeldsfelle. 35 mosambiske organisasjoner har skrevet under på et opprop til IMF, et opprop som i tillegg støtes av 31 internasjonale organisasjoner, deriblant SLUG.

Oppropet krever blant annet mer åpenhet, en gjeldsrevisjon, nye og bedre mekanismer for å holde landets ledere ansvarlige for deres handlinger, og at det sikres at nedbetaling av gjeld ikke går på bekostning av vitale tjenester og investeringer som utdannelse, helsetilbud, vann og landbruk. Oppropet understreker at tiltak som treffes må sørge for at situasjonen ikke går mer utover sivilbefolkningen enn den allerede gjør. I tillegg krever organisasjonene at de hemmelige – og ulovlige – lånene kanselleres, og at lån fra IMF ikke skal gå til å betale tilbake uansvarlige långivere. Les også:

Facebook Twitter Email