Trump lover gjeldsslette til Puerto Rico

President Trumps besøk i Puerto Rico tirsdag har skapt mye furore og debatt, men gir også øya et håp om en ende på den alvorlig gjeldskrisen. Han lovet nemlig å slette øyas 74 milliarder store gjeldsbyrde.

Puerto Rico har de siste årene vært et land i dyp gjeldskrise, og ødeleggelsene orkanen Maria medførte i forrige uke har ikke gjort ting enklere. Orkanen har så langt krevd 34 liv og slo ut strømtilførselen til alle øyas innbyggere.

Puerto Rico er offisielt et selvstyrt, men et uinnlemmet territorium i USA, og har derfor begrenset med mekanismer for lån og gjeldsslette tilgjengelig, sammenlignet med andre rammede øystater.

Allerede i forkant av orkanens inntog hadde øya store økonomiske problemer, og slet med å betjene en gjeld på 74 milliarder dollar. Gjelden har nå nådd et nivå som ikke er bærekraftig, og som truer hele den puertorikanske økonomien. Gjeldskrisen har ført til store menneskelige lidelser for mange av de omtrent 3,5 millioner innbyggerne i form av omfattende kutt i velferdsgoder, reduserte pensjonsutbetalinger, nedleggelse av en rekke skoler, svært høy arbeidsledighet og stor fraflytting. Det er ingen grunn til å tro at orkanen har hjulpet på dette.

Tirsdag avla President Trump et besøk til Puerto Ricos hovedstad San Juan og erklærte at han ønsker å slette øya gjeld, og forbereder et forslag til Kongressen om en nødhjelpspakke på 29 milliarder. Samtidig har besøket vakt mye oppmerksomhet på grunn av Trumps uttalelser under besøket og en pågående ordkrig med øyas ordfører. Det blir derfor spennende å følge med på fortsettelsen.Les også:

Facebook Twitter Email