Vi spurte utviklingsministeren om gjeld

I forrige uke arrangerte Forum for utvikling og miljø (ForUM) sin årlige utviklingspolitiske spørretime med utviklingsministeren. SLUG var en av ti organisasjoner som fikk stille et viktig spørsmål til ministeren.

54 land er i dag i gjeldskrise, og vi pekte på at dette fører til at mange land ikke har mulighet til å investere i grunnleggende behov som helse, utdanning, eller klimatiltak. Samtidig må flere ta opp nye lån når de rammes av en klimakatastrofe, slik Pakistan måtte i høst, og i tillegg blir lånene dyrere som følge av økt klimasårbarhet. Likevel var hele 71% av den globale klimafinanseringen opp mot 100 milliarders målet i 2020 lån. Dette strider med prinsippet "forurenser betaler".

- Alt for stor del av dagens globale klimafinansiering gis som lån. Dette er urettferdig og uholdbart. Vi spør Tvinnereim: Hvordan skal Norge sikre at vi gir vår rettmessige andel gavebasert klimafinansiering, og at andre land gjør det samme, spurte Julie Rødje, daglig leder i SLUG.

Tvinnereim bekreftet at også hun var svært bekymret for den store gjeldskrisa og understreket at den får altfor lite oppmerksomhet. Hun mente også at det var tragisk at verdens rike land ikke innfrir på klimafinansiering og klimaforpliktelser. Videre viste hun til at Norge gir klimafinansiering som bistand, ikke lån, og at dette er noe Norge løfter behov for også til andre aktører.

- Det er bra utviklingsministeren er så tydelig på den svært alvorlige gjeldskrisa og deler vår bekymring om at den får for lite oppmerksomhet. Det var også et viktig signal at hun understreket utfordringene med mange private kreditorer, noe Norge tidligere har vært tilbakeholden på. Samtidig savner vi at Norge tar en tydeligere posisjon internasjonalt for å sikre håndtering av gjeldskriser, forebygging av nye og en rettferdig og gavebasert klimafinansiering, er Rødjes kommentar.


Utviklingspolitiskspørretime

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim sammen med representanter fra norsk sivilsamfunn. Foto: Nina Krizan, ForUM.Les også:

Facebook Twitter Email