Tema

Gjeldsslettemekanisme

På tross av at verden har sett tilbakevendende gjeldskriser i hundrevis av år finnes det ingen internasjonal mekanisme for å håndtere disse. Det betyr at land i gjeldskrise må forsøke å forhandle med sine kreditorer i en situasjon der maktbalansen er svært ulik, og hvor det ikke finnes noen uavhengig instans som kan sikre en varig og rettferdig løsning på krisen. Utfallet har ofte blitt lavere gjeldsslette enn det som er nødvendig, og at det har tatt lang tid å komme ut av krisen, med de store sosiale og økonomiske konsekvensene det innebærer.

Verdensbanken og IMFs gjeldssletteinitiativer for de fattigste landene har ført til at over 30 av de fattigste landene i verden har fått slettet $120 milliarder, som har frigitt midler til investeringer i helse og utdanning. Likevel var disse initiativene kun tilgjengelig for de aller fattigste landene, og skal nå fases ut i løpet av 2014. Det er nødvendig med et nytt gjeldssletteinitativ, og gjeldskrisa i Europa har bidratt til å sette gjeld høyt på dagsorden. Våren 2013 sparket FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD) i gang et prosjekt for å utforske hvordan man kan jobbe for en rettferdig og forutsigbar gjeldsslettemekanisme. FN prosjektet er finansiert av Norge, og skal ferdigstilles i løpet av 2014.

Hvordan bør en uavhengig og rettferdig gjeldsslettemekanisme se ut?

En ny internasjonal gjeldsslettemekanisme må være helt uavhengig, slik at et land i gjeldskrise kan få en løsning på krisen som er rettferdig for alle parter. En ny mekanisme må ta for seg all gjeld landet har, for å sikre en helhetlig og varig løsning på krisen. Det er viktig at gjeldens legitimitet vurderes, og at det avdekkes hvorvidt deler av gjelden stammer fra tidligere autoritære regimer. Illegitim gjeld bør ikke tilbakebetales, og bør slettes, mens legitime lån tas videre i behandlingen. Det vil bety at man skiller mellom kreditorer som har lånt ut på en ansvarlig måte, og kreditorer som har bidratt til å skape illegitim gjeld. Dette vil skape bedre insentiver for fremtidige utlån, fordi det vil lønne seg å være en ansvarlig utlåner. Når vurderingen skal gjøres av hvor mye gjeld som må slettes for at gjeldsbyrden skal bli bærekraftig, må det ta hensyn til hvor mye ressurser landet trenger for å kunne oppfylle sine forpliktelser til å ivareta befolkningens grunnleggende menneskerettigheter. Målet med en uavhengig og rettferdig gjeldsslettemekanisme er å gi både landet og dens kreditorer en rettferdig løsning på gjeldskrisen.

Skjult kamera-video om behovet for en mekanisme

Vi lurte folk på Karl Johan for å vise at utviklingsland bruker store summer på å nedbetale gjelden sin og at det er et tydelig behov for en ny og uavhengig gjeldsslettemekaniske underlagt FN. Nyheter om Gjeldsslettemekanisme: