Rapport: Klimagjeldskrisa (2009)

Gjeldsbevegelsen i Storbritannia gir ut en ny rapport om klimagjeld og hvorfor det er essensielt at rike land betaler det de skylder, for å takle klimaendringene.

Rapporten "The climate debt crisis: why paying our dues is essential for tackling climate change,” er skrevet av Tim Jones fra World Development Movement, Nick Dearden fra Jubilee Debt Campaign UK og Ricardo Navaroo, en klimaaktivist fra Sentral-Amerika. Forfatterne stiller seg svært kritisk til at Verdensbanken skal være ansvarlig for utlån for at utviklingsland skal kunne tilpasse seg klimaendringene, særlig på grunn av all den skitne utviklingen Verdensbanken har vært ansvarlig for de siste tretti årene.

Klimabistand, som rike land tilbyr fattige i forkant av København avfeies som utilstrekkelig. I tillegg vil "bistanden" trolig føre til en økning utviklingslandenes utenlandsgjeld.

- Utviklingsland vil ikke ofre sin rett til utvikling for å redde den rike verden fra karbonrotet de selv har stelt i stand, sier Nick Dearden. Han hevder videre at om samtalene i København er dømt til å mislykkes, noe som virker mer og mer sansynlig, så er dette fordi de rike nekter å betale ned på den klimagjelda de skylder.

Les mer om klimagjeld her.
Last ned rapporten her.Les også:

Facebook Twitter Email