15 000 samles på klimakonferanse i Bolivia

Denne uken arranges den internasjonale klimakonferansen “World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth” I Cochabamba, Bolivia. Tanken bak konferansen er å gi også de fattige og marginaliserte en stemme i klimaforhandlingene. Hvordan klimakrisen skal finansieres er et av de sentrale spørsmålene som blir adressert.

146126417 1bbf01ff91 o

Evo Morales, president i Bolivia. Foto: Alain Bachellier

Bolivia var at av syv land som nektet å signere avtalen som kom ut av København-møtet i desember 2009. Landet spiller en stadig viktigere rolle i klimaforhandlingene, og president Evo Morales tok initiativ til denne alternative klimakonferansen som en reaksjon på manglende resultater etter København. Planen er å bli enig om et nytt forslag og presentere dette på klimamøtet i Mexico i slutten av året. I følge den britiske avisen The Guardian var det forventet at minst 15 000 mennesker fra urfolksbevegelser og sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele verden, så vel som presidenter, forskere, aktivister og observatører fra 90 ulike land, kom til å delta.

Evo Morales åpnet konferansen med å si at vi umulig kan leve i harmoni med naturen så lenge 1 % av verdens befolkning har mer en 50 % av jordens rikdommer, og at kapitalismen, som bare søker profitt, gjerne på bekostning av naturen, og som er en bro for sosial ulikehet, er jordens fiende nummer 1. Les mer på konferansens hjemmeside.

I forbindelse med dette klimamøtet har gjeldsnettverket for organisasjoner i Sør, Jubilee South, gitt ut en brosjyre om naturen og menneskers rettigheter i klimakrisen. Deres hovedfokus er på båndene mellom klimaendring og finans, forholdet til illegitim gjeld, og krav om erstatning for økologisk gjeld og klimagjeld som industrialiserte land skylder land i Sør. Det er også et fokus på behovet for en større systemendring i Sør på grunn av klimaendringer.

Jubilee South legger stor vekt på at selv om det er rike land i Nord, transnasjonale selskap og de internasjonale finansinstitusjonene som har ansvaret for både klimakrisen, finanskrisen og andre globale kriser, så er det vanlige arbeidsfolk som ender opp med å betale størstedelen av kostnadene.

Les mer om Jubilee South og deres arbeid med klima her, eller last ned brosjyren.Les også:

Facebook Twitter Email