Høring statsbudsjettet 2020

SLUG deltok i dag på høring i Utenriks- og forsvarskomiteen om statsbudsjettet for 2020. Våre hovedpunkter var gjeldssituasjonen verden i dag og hvilke tiltak som trengs, samt lånet Norge vil gi til Somalia for å bidra til at landet skal kunne få gjeldsslette under HIPC.

UD sier selv at gjeldsveksten gir grunn til bekymring, noe vi er helt enige i. De vil jobbe for retningslinjer for ansvarlig långvining og lånopptak, i forbindelse med arbeidet i IMF og Verdensbanken. Vi etterlyser at også UNCTADS retningslinjer for nettopp dette også blir tatt med i satsingen på økt ansvarlighet.

Videre vil det også trenges en mekanisme for håndtering av gjeldskriser, et arbeid som bare blir viktigere etterhvert som gjeldsbærekraften internasjonalt forverres ytterligere fremover.

Lånet til Somalia kommer til rett tid, og Norge bør fortsette å bidra til kapasitetsbygging og at HIPC-sletten blir så omfattende som mulig.

Les vårt høringsinnspill her, og se opptak av høringen her.

Skjermbilde 2019 10 21 15 43 09

Politisk rådgiver Synnøve Ofte Jakobsen på høring i Utenriks- og forsvarskomiteen 21. oktober 2019.Les også:

Facebook Twitter Email