Ingen grunn til hemmelighold

Behovet for økt åpenhet i statsgjeld er stort. Her er tre saker om det, oppsummert.

I år lanserte vi en nettside på åpenhet.no om hemmelighold rundt statsgjeld – en av gjeldspolitikkens vedvarende problemer. Til det lagde vi en video hvor vi var så heldige å få med oss både representanter fra sivilsamfunn, en investor og lederen for UNDP Oslo Governance Center. Til alle stilte vi det samme spørsmålet: Hvorfor trenger vi åpenhet i statsgjeld?

Siden lansering har vi publisert flere blogginnlegg som kaster lys på problemstillingen på ulikt vis. Bloggen er til for at alle interesserte!

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å skrive et innlegg.

Her er tre av sakene fra i år:

Statusoppdatering Mosambik: Tilbake i varmen etter at hemmeligholdte lån førte til at investorer trakk seg ut

Da de hemmelige lånene ble kjent for offentligheten i 2016, trakk investorer, donorer og multilaterale institusjoner seg ut av Mosambik. Den korrupte gjelda bidro til å utløse en gjeldskrise. Nå, etter seks år, er landet tilbake i varmen hos både IMF og Verdensbanken.

At Mosambik er inne i varmen igjen hos de internasjonale finansaktørene bør ikke ta fokuset fra hvordan manglende åpenhet skapte problemet i utgangspunktet, skriver Thomas Herland Rasmussen. Det er fortsatt mulig for korrupte politikere og investorer å skjule gjeld. Derfor trenger vi et globalt gjeldsregister.

Les hele saken her: https://apenhet.no/blogg/mosambik-tilbake-i-varmen-etter-at-hemmelig-gjeld-odela-for-landets-okonomiske-fremtid

Panelsamtale på årsmøtene i IMF og Verdensbanken: Nok prat – på tide å handle

Under en panelsamtale på årsmøtene til IMF og Verdensbanken rådet det stor enighet blant sivilsamfunn og ansatte i banken. Behovet for mer åpenhet ble også gjentatt på flere andre arrangementer, blant annet en panelsamtale på IMFs egne program.

Om både banken og IMF faktisk er enig med oss er det på tide å handle, skriver Thomas Herland Rasmussen.

Les hele saken her: https://apenhet.no/blogg/nok-prat-pa-tide-a-handle

Økt uro og mistillit – slik påvirkes demokratiet av hemmelighold rundt gjeld

Samtidig som den globale gjelda er rekordhøy, forvitrer demokratiet i stadig flere land. Tilliten til demokrati som styreform svekkes.

Gjeldskriser fører med seg økt sosial uro og mistillit til myndighetene, og bidrar på denne måten til å bryte ned samfunnskontrakten – altså forholdet mellom innbygger og stat.

Økt åpenhet er ingen quick-fix på demokratisk forvitring, men muliggjør demokratisk kontroll, forebygger gjeldskriser og kan styrke tillit, skriver Amalie Ramslien Næss. Det trengs.

Les hele saken her: https://apenhet.no/blogg/okt-uro-og-mistillit-slik-pavirkes-demokratiet-av-hemmelighold-rundt-gjeldLes også:

Facebook Twitter Email