Historiske retningslinjer for ansvarlig utlån

I går ble Prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak mellom stater lansert på toppmøtet i FN-konferansen for handel og utvikling i Doha. Dette er et viktig steg mot bedre regler for utlån og låneopptak. Men veien mot bindende regler for alle er fortsatt lang. 

Arbeidet begynte i kjølvannet av finanskrisa og det avsluttes mens Europa er i gjeldskrise. Vi befinner oss i en tid der folk verden over kjenner på kroppen hva uregulert utlån og låneopptak kan føre til. Forhåpentligvis vil dette gi bred støtte til Prinsippene.


I 2009 fikk SLUG gjennomslag for mange av våre krav til Regjeringen. Det ble lovet gjeldsrevisjon, arbeid mot en ny gjeldsslettemekanisme og et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning, og de begynte å finansiere en studie i FN-konferansen for handel og utvikling (UNCTAD) som gikk nettopp på dette: prinsipper for ansvarlig långiving.

Arbeidet med slike prinsipper skulle bli en treårig prosess. En ekspertgruppe ble satt sammen av jurister, økonomer, representanter fra privat sektor og sivilsamfunn. Målet var å kartlegge hvilke praksis som allerede finnes i nasjonal långivning, og samle ”best practise” på disse feltene.

SLUG ble med på arbeidet, og spilte inn som sivilsamfunn. Vi ville gjerne at prinsippene skulle gå lengre, men studien er jo det den er: en kartlegging av praksis som allerede finnes. Selv om det er mye vi savner i prinsippene (for eksempel menneskerettigheter, annerkjennelse av illegitim gjeld og at de skal være bindende) er det et utrolig viktig steg mot retningslinjer som vil gå lengre enn mye utlånspraksis i dag.

UNCTAD-teamet har det siste halvåret samlet støtte for disse prinsippene rundt om i verden. De har møtt med nasjonale myndigheter, regionale blokker og private aktører. Mye av responsen har vært positiv. Strategien videre blir å fortsette å samle støtte, og få flest mulig til å støtte dem og flest mulig til å implementere dem i sine nasjonale lovverk. Når prinsippene har fått bred støtte, kan man begynne arbeidet med å gjøre dem bindende. Med tid vil man også kunne diskutere å få dem til å gå lengre.

Vi i SLUG var på lanseringen i Doha i går og engasjerte oss i debatten. Vi snakker med relevante aktører og følger med på gjeldsdebatten. I UNCTAD diskuteres det nå om organisasjonen skal slutte å jobbe med gjeld slik at organisasjonen skal få et mer snevert mandat. Debatten er betent og blokkene har svært motsettende syn. Norge vil selvfølgelig ikke støtte forslag om å fjerne gjeld. Følg med på SLUGBLOGG og Twitter for videre oppdatering. Flere bilder vil også legges ut på bloggen.

SLUG er også med på en global kampanje for å bevare UNCTADs mandat. Les mer om det her og last ned brevet vi signerte med nesten 200 andre organisasjoner her.

Last ned Prinsippene.Se lanseringen i Doha på video (UNCTAD)Les en rapport om hvordan de kan implementeres (Anna Gelpern)Les en Policy Brief om Prinsippene av UNCTAD.
Les UNCTADs pressemelding om lanseringen.

Les Norge støtter gjeldsarbeid i FN
(SLUG)
Nord mot Sør på Unctad-konferanse (Forum)
Principles for Prevention of Sovereign Debt Crises - A Historical Opportunity (Léonce Ndikumana i bloggen TripleCrisis)
Norge taler om gjeld i FN (Video)
Les om Unctad-konferansen på Slugs blogg.

Bilde: Norske UDs Astrid Ajamay holdt et innlegg på lanseringen.Les også:

Facebook Twitter Email